PDV broj 10/2023 od 02.10.2023.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi (povećani) iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigarete
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
 • Od 1.10.2023. godine u primeni je novi iznos akcize na nesagorevajući duvan
 • Naknada za korišćenje javnog puta (putarina) - obaveza izdavanja elektronske fakture za ENP dopune, izuzeće od obaveze izdavanja fiskalnog računa, poreski tretman i pravo na odbitak prethodnog poreza

SADRŽAJ:

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SU U PRIMENI OD 1. OKTOBRA 2023. GODINE

 • Usvojen je Zakon o akcizama o čijem smo predlogu pisali detaljno u broju 9/2023 časopisa „PDV“
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi (povećani) iznosi akcize na derivate nafte, alkoholna pića, kafu, tečnosti za punjenje elektronskih cigareta i cigarete
  • Novi iznosi akcize i refakcije akcize na derivate nafte
  • Novi iznosi akcize na alkoholna pića
  • Novi iznosi akcize na kafu
  • Novi iznosi akcize na tečnosti za punjenje elektronskih cigareta
  • Novi iznosi akcize na cigarete
  • Novi iznosi akcize na cigare i cigarilose
  • Obaveza popisa zatečenih zaliha cigareta zbog povećanja dinarskih iznosa akcize na cigarete
 • Od 1.10.2023. godine u primeni su novi iznosi minimalne akcize na cigarete, duvan za pušenje i ostale duvanske prerađevine
 • Od 1.10.2023. godine u primeni je novi iznos akcize na nesagorevajući duvan

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 31. oktobar 2023. godine
 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje za 2024. godinu (rok za podnošenje je 31. oktobar 2023. godine)
 • Faktoring i forfeting poslovi – pojam, uslovi i vrste
  • Faktoring poslovi
  • Forfeting poslovi
  • Obaveza privrednih društava koja se bave poslovima faktoringa i forfetinga da dostavljaju statističke podatke Narodnoj banci Srbije

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu – rok za dostavljanje kvartalnog izveštaja je najkasnije do 16.10.2023. godine
  • Obaveza vođenja evidencije o kontrolnim akciznim markicama i dostavljanje podataka
  • Obaveza dostavljanja obrazaca AM-C, AM-A i AM-K – kvartalnih izveštaja o preuzetim, utrošenim i vraćenim akciznim markicama
  • Obaveza vraćanja oštećenih akciznih markica i obaveza obračuna akcize po osnovu oštećenih markica iznad propisanih količina
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30. septembra 2023. godine – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 16.10.2023. godine

PRIMENA PROPISA O ELEKTRONSKOM FAKTURISANJU

 • Naknada za korišćenje javnog puta (putarina) – obaveza izdavanja elektronske fakture za ENP dopune, izuzeće od obaveze izdavanja fiskalnog računa, poreski tretman i pravo na odbitak prethodnog poreza
  • Normativne pretpostavke za obavezu obračunavanja i plaćanja PDV-a na putarinu
  • Visina posebne naknade za upotrebu javnog puta, njegovog dela i putnog objekta (putarina) u zavisnosti od kategorije vozila i karakteristične deonice auto-puta
  • Obaveza izdavanja računa o izvršenoj usluzi korišćenja javnog puta i priznanice o naplaćenoj putarini
   • Sadržina računa u slučaju plaćanja putarine putem bonova, pretplatnih karata i elektronske naplate
  • Ostvarivanje prava na prethodni porez
  • Ostvarivanje prava na refakciju plaćenog PDV-a za korišćenje javnog puta stranih obveznika
 • Dokument objavljen na sajtu www.efaktura.gov.rs

PRIMENA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana za treći kvartal 2023. godine, najkasnije do 16.10.2023.

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2023. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o elektronskom fakturisanju