PDV broj 2/2015 od 6.02.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Novi – usklađeni dinarski iznosi neto prihoda i imovine roditelja, odnosno staratelja za ostvarivanje refundacije PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe i iznosi do kojih se može ostvariti refundacija PDV-a pri kupovini hrane i opreme za bebe
 • Pretežna delatnost obveznika nije jedini osnov za priznavanje prava na odbitak prethodnog poreza
 • Način utvrđivanja osnovice pri razmeni dobara za druga dobra ili usluge
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2014. godinu
  • Obaveza sastavljanja konačnog obračuna
  • Propisi koje treba imati u vidu prilikom sastavljanja konačnog obračuna
  •  Rok za podnošenje konačnog obračuna akcize
  • Dinarski iznosi i stope akcize u periodu od 1.01.2014. do 31.12.2014.
  • Način sastavljanja konačnog obračuna akcize
 • Sadržina računa kao validnog dokumenta za ostvarivanje refakcije plaćene akcize na derivate nafte i biogoriva i biotečnosti kada se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje
 • Način unošenja podataka u Jedinstvenu carinsku ispravu (JCI) pri uvozu tečnog naftnog gasa i ostalih derivata nafte koji imaju raspon destilacije do 3800C radi ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize
 • Novi (usklađeni) dinarski iznosi akcize na biogoriva i biotečnosti, alkoholna pića, kafu i duvanske prerađevine, u primeni su od 19. januara 2015. godine
  • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize koji se primenjuju od 19. januara 2015. godine
  • Novi – usklađeni dinarski iznosi akcize na cigarete koji se primenjuju od 1. jula do 31. decembra 2015. godine, od 1. januara do 30. juna 2016. godine i od 1. jula 2016. godine
  • Novi – usklađeni dinarski iznosi iz člana 9. stav 5. Zakona o akcizama do kojih se umanjuje akciza pri refakciji plaćene akcize
 • Novi iznosi prosečnih ponderisanih maloprodajnih cena i minimalnih akciza na duvanske prerađevine stupili su na snagu 1. februara 2015. godine

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Od 28. januara 2015. godine u primeni su novi – usklađeni iznosi naknada koji se plaćaju prema Zakonu o duvanu

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Aktuelna pitanja u vezi sa plaćanjem kupljene robe platnim karticama

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost
 • Fiskalne kase

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost u 2015. godini
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2015. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa