PDV broj 3/2017 od 13.03.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:

Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u – prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika”

SADRŽAJ:

ODREĐIVANJE MESTA PROMETA USLUGA OD 1. APRILA 2017. GODINE
(nastavak teme iz broja 2/2017)

 • Novi način utvrđivanje mesta prometa usluga kao opšti slučaj
 • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge koje se najčešće pojavljuju u praksi
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge radova na pokretnim stvarima
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge savetnika, inženjera, advokata, revizora i sličnih usluga kao i prevodilaca za usluge prevođenja, uključujući i usluge prevođenja u pisanom obliku
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge ekonomske propagande
  • Način utvrđivanja mesta prometa za usluge posredovanja

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Novi pravilnici za bližu primenu člana 12. Zakona o porezu na dodatu vrednost koji uređuje mesto prometa usluga (primena od 1. aprila 2017. godine)
  • Pravilnik o utvrđivanju usluga u vezi sa nepokretnostima za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Pravilnik o utvrđivanju usluga predaje jela i pića za konzumaciju na licu mesta za svrhu određivanja mesta prometa usluga, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Pravilnik o utvrđivanju prevoznih sredstava za svrhu određivanja mesta prometa usluga iznajmljivanja tih sredstava, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
   • Izmene koje se odnose na način ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge povezane sa uvozom dobara
   • Izmene koje se odnose na način ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge koje su u vezi sa izvozom dobara
   • Izmene koje se odnose na način ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge koje su u vezi sa tranzitom dobara
   • Izmene koje se odnose na način ostvarivanja poreskih oslobođenja za usluge koje su u vezi sa privremenim uvozom dobara

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Uredbe o kontrolnim akciznim markicama
 • Sastavljanje konačnog obračuna akcize za 2016. godinu
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period februar 2017. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15.03.2017. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

Porez na dodatu vrednost

 • Predmet oporezivanja
 • Mesto prometa
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez
 • Refundacija kupcu prvog stana
 • Refundacija PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe

Akcize

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2017. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika

Uz ovaj broj časopisa “PDV”, svim pretplatnicima šaljemo knjigu: “Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u – prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika”