PDV broj 5/2011 od 09.05.2011.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveza ispravke osnovice PDV-a po osnovu efekata primene valutne klauzule (novo službeno mišljenje Ministarstva finansija)

SADRŽAJ

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Izmene i dopune Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
  • Proširenje liste brašna čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%
  • Proširenje liste ortotičkih i protetičkih sredstava čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%
  • Proširenje liste materijala za dijalizu čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%
  • Proširena je lista kompletne krmne smeše za ishranu stoke čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi od 8%
  • Od kada se primenjuje snižena stopa od 8%?
  • Ostale obaveze koje treba izvršiti zbog promene poreske stope PDV-a
 • Obaveza ispravke osnovice PDV-a po osnovu efekata primene valutne klauzule (novo službeno mišljenje Ministarstva finansija)
 • Ostvarivanje odbitka prethodnog poreza sadržanog u prefakturisanim komunalnim troškovima pri korišćenju poslovnog prostora u zakup
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O FISKALNIM KASAMA

 • Fiskalni dokument kao osnov za ispravku evidentiranog prometa preko fiskalne kase
 • Prodaja sopstvene upotrebljavane imovine fizičkim licima i evidentiranje tog prometa preko fiskalne kase

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveze imaoca akcizne dozvole koje je dužan da izvršava za vreme trajanja akcizne dozvole

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik
  • Poreska osnovica
  • Poreska stopa
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
  • Prethodni porez
  • Izdavanje računa
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2011. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Pregled službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz člana 23. stav 2. Zakona o PDV-u, od 1. januara 2005. godine