PDV broj 8/2019 od 13.08.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u carinsko skladište
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u slobodnu zonu
 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 20. jula 2019. godine

SADRŽAJ:

PORESKA OSLOBOĐENJA PRI UVOZU DOBARA, SHODNO ZAKONU O PDV-U I CARINSKOM ZAKONU

 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u carinsko skladište
  • Carinski postupak skladištenja robe
  • Uslovi i postupak odobravanja držanja carinskog skladišta
  • Stavljanje robe u postupak carinskog skladištenja
  • Prestanak postupka carinskog skladištenja robe
  • Poreski aspekt carinskog skladištenja robe
   • Poresko oslobođenje po osnovu uvoza robe radi stavljanja u postupak carinskog skladištenja
   • Poresko oslobođenje po osnovu prometa robe u carinskom skladištu za vreme trajanja postupka carinskog skladištenja
   • Poreski tretman prestanka postupka carinskog skladištenja
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka smeštaja robe u slobodnu zonu
  • Poreske pogodnosti pri obavljaju delatnosti u slobodnoj zoni
   • Poresko oslobođenje za PDV po osnovu unosa dobara u slobodnu zonu
   • Poresko oslobođenje za PDV po osnovu vršenja prevoznih i drugih usluga koje su neposredno povezane sa unosom dobara u slobodnu zonu korisnicima slobodnih zona
   • Poresko oslobođenje po osnovu prometa dobara i usluga u slobodnoj zoni
   • Poresko oslobođenje po osnovu unosa dobara u slobodnu zonu, prevoznih i drugih usluga koje su neposredno povezane sa tim unosom i promet dobara i usluga u slobodnoj zoni, u skladu sa ugovorom zaključenim sa stranim licem koje ugrađuje dobra radi otpremanja u inostranstvo

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Novi Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave na snazi je od 20.07.2019. godine
 • Refakcija PDV-a tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama – podnošenje obrasca REF 3A po isteku drugog kvartala 2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi iznosi minimalnih akciza na duvanske prerađevine – u primeni od 20. jula 2019. godine
 • Novi iznos akcize na nesagorevajući duvan u primeni je od 20. jula 2019. godine
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. jula 2019. – rok za podnošenje obračuna je 15.08.2019. godine

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreska osnovica
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez
  • Refundacija i povraćaj PDV-a
 • Primena propisa o akcizama

PRILOG

 • Prilog 1: Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini