PDV broj 9/2019 od 13.09.2019.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata aktivno oplemenjivanje
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata pasivno oplemenjivanje
 • Obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva koji se u elektronskom obliku dostavljaju preko portala Poreske uprave (PDV, akcize i premije neživotnih osiguranja)

SADRŽAJ:

PORESKA OSLOBOĐENJA PRI UVOZU DOBARA (nastavak teme iz broja 8/2019 časopisa “PDV”)

 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata aktivno oplemenjivanje
  • Uslovi i postupak odobravanja postupka aktivnog oplemenjivanja
   • Spisak dozvoljenih uobičajenih oblika postupanja
  • Okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja
  • Poreski aspekt carinskog postupka aktivnog oplemenjivanja
   • Poreski tretman uvoza dobara za potrebe izrade proizvoda u postupku aktivnog oplemenjivanja
 • Carinski i poreski tretman posebnog postupka oplemenjivanja koji obuhvata pasivno oplemenjivanje
  • Uslovi i postupak odobravanja postupka pasivnog oplemenjivanja
  • Okončanje postupka pasivnog oplemenjivanja
  • Poreski aspekt posebnog carinskog postupka koji obuhvata pasivno oplemenjivanje
   • Poreski tretman privremenog izvoza dobara za potrebe izrade proizvoda u postupku pasivnog oplemenjivanja
   • Poreski tretman uvoza dobijenih proizvoda u postupku pasivnog oplemenjivanja

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 31. avgusta 2019. – rok za podnošenje obračuna je 16.09.2019. godine

OBRASCI PORESKIH PRIJAVA, PREGLEDA OBRAČUNA I ZAHTEVA KOJI SE U ELEKTRONSKOM OBLIKU DOSTAVLJAJU PREKO PORTALA PORESKE UPRAVE (PDV, AKCIZE I PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA)

 • PDV – obrasci poreskih prijava, pregleda obračuna i zahteva za refakciju
 • Akcize – obrasci poreskih prijava
 • Porez na premije neživotnih osiguranja – obrazac poreske prijave

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA, OBRAZACA I ZAHTEVA U SEPTEMBRU 2019. GODINE

 • Rok za plaćanje poreskih obaveza koje dospevaju 15.09.2019. godine pomera se na 16.09.2019. godine
 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava, obrazaca i zahteva u septembru 2019. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
  • Predmet oporezivanja
  • Poreski obveznik i poreski dužnik
  • Poreska osnovica
  • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Prethodni porez

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2019. godini
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 8: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa