Pravilnici za primenu Zakona o PDV-u na snazi su od 15. oktobra 2015. godine

Kako smo i najavili u broju 10/2015 časopisa „PDV“, ministar finansija je doneo više pravilnika, koji su neophodni za primenu Zakona o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 – dr. zakon, 142/14, 83/15).

Pravilnici koji su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, broj 86/15 i na snazi su od 15. oktobra 2015. godine:

  • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga iz oblasti građevinarstva za svrhu određivanja poreskog dužnika za porez na dodatu vrednost,
  • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV kod prometa dobara ili usluga koji se vrši uz naknadu,
  • Pravilnik o načinu izmene poreske osnovice za obračunavanje poreza na dodatu vrednost,
  • Pravilnik o načinu ispravke odbitka prethodnog poreza kod izmene osnovice za PDV,
  • Pravilnik o izmeni i dopuni Pravilnika o utvrđivanju usluga pruženih elektronskim putem, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost,
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV,
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza,
  • Pravilnik o izmenama Pravilnika o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost,
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV (kojim je propisan novi obrazac EPPDV – Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost), i
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci.

O navedenim pravilnicima detaljno ćemo pisati u narednom broju časopisa „PDV“ koji je u pripremi.

Svi navedeni pravilnici nalaze se u knjizi: „Podzakonska akta za primenu Zakona o PDV-u (prečišćeni tekstovi uredbi i pravilnika)“.