78

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o javnim nabavkama (2009)

 

 • ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA
  („Sl. glasnik RS“, br. 116/08)
 • Pravilnik o postupku javne nabavke male vrednosti
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
 • Pravilnik o kriterijumima za obrazovanje komisija za javne nabavke
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
 • Pravilnik o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
 • Pravilnik o određivanju dokaza na osnovu kojih se utvrđuje da je ponudu podneo domaći ponuđač i za određivanje dobara domaćeg porekla
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
 • Pravilnik o načinu postupanja sa elektronskim ponudama i načinu sprovođenja elektronske licitacije u postupcima javnih nabavki
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
 • Pravilnik o postupku otvaranja ponuda i obrascu za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)

  • Obrazac za vođenje zapisnika o otvaranju ponuda
 • Pravilnik o načinu vođenja evidencije o javnim nabavkama
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)

  • Obrazac A 106
  • Obrazac B 107
  • Obrazac V 108
 • Pravilnik o postupku izdavanja sertifikata za službenika za javne nabavke
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)
 • Spisak međunarodnih organizacija čiji se posebni postupci javnih nabavki mogu primenjivati umesto odredaba Zakona o javnim nabavkama
  („Sl. glasnik RS“, br. 50/09)