Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2011. godinu

 

Period važenja

REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –

KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)

– na godišnjem nivou –

ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4

od 09/12/2010 do 16/01/2011

11,50%

21,50%

11,50%

od 17/01/2011 do 9/03/2011

12,00%

22,00%

12,00%

od 10/03/2011 do 6/04/2011

12,25%

22,25%

12,25%

od 7/04/2011 do 8/06/2011

12,50%

22,50%

12,50%

od 9/06/2011 do 6/07/2011

12,00%

22,00%

12,00%

od 7/07/2011 do 7/09/2011

11,75%

21,75%

11,75%

od 8/09/2011 do 5/10/2011

11,25%

21,25%

11,25%

od 6/10/2011 do 9/11/2011

10,75%

20,75%

10,75%

od 10/11/2011 do 7/12/2011

10,00%

20,00%

10,00%

od 08/12/2011 do 18/01/2012

9,75%

19,75%

9,75%

 

Referentna kamatna stopa je utvrđena 8/12/2011 u visini od 9,75%. 
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11) i prema članu 75. stav 1. ovog zakona (izmena iz „Sl. glasnika RS“, br. 53/10): od 1.01.2011. godine kamata za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode jednaka godišnjoj referentnoj stopi centralne emisione banke uvećanoj za 10 procentnih poena.

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

Videti: „Cekos – kamata“