Referentna kamatna stopa, kamata – javni prihodi, eskontna stopa za 2012. godinu

 

Period važenja REFERENTNA
KAMATNA STOPA

(utvrđuje Izvršni odbor NBS)
– na godišnjem nivou –
KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
(kol. 2 + 10 procentnih poena)
– na godišnjem nivou –
ESKONTNA STOPA NBS
– na godišnjem nivou –
1
2
3
4

od 8/12/2011 do 18/01/2012

9,75%

19,75%

9,75%

od 19/01/2012 do 06/06/2012 9,50% 19,50% 9,50%
od 07/06/2012 do 11/07/2012 10,00% 20,00% 10,00%
od 12/07/2012 do 8/08/2012 10,25% 20,25%

10,25%

od 9/08/2012 do 8/10/2012

10,50% 20,50%

10,50%

od 9/10/2012 do 7/11/2012 10,75% 20,75% 10,75%
od 8/11/2012 do 13/12/2012 10,95% 20,95% 10,95%
od 14/12/2012 do 16/01/2013 11,25% 21,25% 11,25%
 

Referentna kamatna stopa je utvrđena 14/12/2012 u visini od 11,25%.

 

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12).

Odlukom o visini eskontne stope Narodne banke Srbije („Sl. glasnik RS“, br. 104/09, 17/10, 31/10) od 12.05.2010. godine, eskontna stopa Narodne banke Srbije utvrđuje se u visini 100% referentne kamatne stope Narodne banke Srbije po osnovu operacija na novčanom tržištu.
 


Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

Videti: „Cekos – kamata“