Referentna kamatna stopa NBS je smanjena na 1,5%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 9.04.2020. odlučio da smanji referentnu kamatnu stopu na 1,5%, pa shodno tome:

  • stopa zatezne kamate iznosi 9,5% (primenjuje se od 10.04.2020.)
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 1,5%*  (primenjuje se od 9.04.2020.).

Ove kamatne stope se primenjuju do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 7.05.2020.).

* U „Sl. glasniku RS“, broj 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća  po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.


Korisni linkovi: