Referentna kamatna stopa NBS je zadržana na nivou od 1,5%

Izvršni odbor NBS je na sednici od 7.05.2020. je odlučio da zadrži referentnu kamatnu stopu na nivou od 1,5%, pa shodno tome:

  • stopa zatezne kamate iznosi 9,5% (primenjuje se od 10.04.2020.)
  • stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode iznosi 11,5%*  (primenjuje se od 7.05.2020.).

Ove kamatne stope se primenjuju do utvrđivanja nove referentne kamatne stope NBS (sednica je zakazana za 11.06.2020.).


U “Sl. glasniku RS”, broj 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom je propisano da se za vreme vanrednog stanja, kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode obračunava i plaća  po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Vanredno stanje je ukinuto 6.05.2020. godine, pa shodno tome od 7.05.2020. stopa kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode je jednaka referentnoj kamatnoj stopi uvećanoj za 10 procentnih poena.


Korisni linkovi: