Referentna kamatna stopa zadržana na nivou od 9,50%

 

Datum

REFERENTNA KAMATNA STOPA
(utvrđuje Izvršni odbor NBS)

KAMATA ZA NEBLAGOVREMENO PLAĆENE JAVNE PRIHODE
– na godišnjem nivou – 
(kol. 2 + 10 procentnih poena)

1
2
3

od 8/12/2011 do 18/01/2012

9,75%

19,75%

od 19/01/2012 9,50% 19,50%
 
Referentna kamatna stopa je utvrđena 19/01/2012 u visini od 9,50%. Na sednici od 09/02/2012 Izvršni odbor NBS zadržao je referentnu kamatnu stopu na nivou od 9,50%.
 
Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode (kol. 3 tabele) izračunava se na osnovu člana 75. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11).

Podatke o referentnoj kamatnoj stopi, kamati za neblagovremeno plaćene javne prihode i dnevnim konformnim koeficijentima za kamatu za neblagovremeno plaćene javne prihode redovno objavljujemo u časopisu „Informator“.

Videti: „Cekos – kamata“