Školski kalendari za osnovne i srednje škole u Srbiji i AP Vojvodini za školsku 2015/2016. godinu

Na osnovu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 – dr. propis i 68/15) doneti su:

 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada OSNOVNE škole za školsku 2015/2016. godinu
  („Sl. glasnik RS – Prosv. glasnik“, br. 4/15 i 6/15),
 • Pravilnik o kalendaru obrazovno-vaspitnog rada SREDNJIH škola za školsku 2015/2016. godinu
  („Sl. glasnik RS – Prosv. glasnik“, br. 4/15 i 6/15),
 • Pravilnik o školskom kalendaru za OSNOVNE škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine za školsku 2015/2016. godinu
  („Sl. list APV“ br. 24/15 i 25/15 – ispravka),
 • Pravilnik o školskom kalendaru za SREDNJE škole sa sedištem na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine
  („Sl. list APV“, br. 24/15).

Navedenim pravilnicima propisani su tabelarni pregledi školskih kalendara, o kojima možete saznati više u časopisu „Informator“, br. 20/2015, a tekstove pravilnika možete naći u „Ekspert„-u.


Sve školske kalendare – u skladu sa napred navedenim pravilnicima možete pogledati i na našem sajtu u rubrici „Kalendar“.