Informator broj 20/2015 od 25.08.2015.

Izdvajamo iz ovog broja:

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA, VISINA I OSNOV ZA OBRAČUN NAKNADA ZARADA

 • Primanja koja imaju karakter zarade
 • Naknade troškova zaposlenima i druga primanja koja nemaju karakter zarade u smislu Zakona o radu
 • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun
 • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

IZMIRIVANJE OBAVEZA PUTEM ASIGNACIJE, CESIJE, PREUZIMANJA DUGA I KOMPENZACIJE

 • Opšti deo (propisi)
 • Asignacija (upućivanje)
 • Cesija (ustupanje potraživanja)
 • Preuzimanje duga
 • Kompenzacija (prebijanje)
 • Izmirenje obaveza putem asignacije, cesije, preuzimanja duga i kompenzacije u slučaju blokade računa

DONETA JE ODLUKA O USLOVIMA OTVARANJA I NAČINU VOĐENJA  DEVIZNIH RAČUNA REZIDENATA, KAO I DINARSKIH I DEVIZNIH RAČUNA NEREZIDENATA /stupa na snagu 1. oktobra 2015. godine/

ZAJAM ZA NABAVKU ZIMNICE, OGREVA I UDŽBENIKA

 • Uslovi za odobravanje zajma
 • Uređivanje zajma opštim aktom, ugovorom o radu ili odlukom
 • Primer uređivanja zajma opštim aktom poslodavca, odnosno ugovorom o radu
 • Odluka o odobravanju zajma
 • Odobravanje zajma
 • Ugovor o zajmu
 • Otplata zajma obustavljanjem od zarade
 • Poreski tretman isplate i obustave rate zajma
 • Otpis zajma, odnosno oproštaj duga

PORESKA KONTROLA

 • Uvodne napomene
 • Kancelarijska kontrola
 • Terenska kontrola
 • Ovlašćenja poreskog organa u oblasti menjačkog i deviznog poslovanja
 • Ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću
 • Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i nepravilnosti u primeni propisa
 • Otkrivanje poreskih krivičnih dela

NAMIRENJE PORESKIH OBAVEZA PUTEM PREKNJIŽAVANJA

ZADRUGA KAO SAMOSTALNI PONUĐAČ U POSTUPKU JAVNE NABAVKE ILI KAO PODNOSILAC ZAJEDNIČKE PONUDE U IME ZADRUGARA

ŠKOLSKI KALENDARI ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE U SRBIJI I AP VOJVODINI ZA ŠKOLSKU 2015/2016. GODINU
(detaljnije)