Utvrđena je nova stopa zatezne kamate od 0,5000%

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.01.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u decembru 2011. (indeks 99,3) i fiksne stope od 0,5%

  • stopa zatezne kamate za DECEMBAR/2011 godine iznosi: 0,5000%
    Ova stopa zatezne kamate se primenjuje i za dane docnje nastale u JANUARU i FEBRUARU 2012. godine do objavljivanja novog podatka o potrošačkim cenama (objavljivanje se očekuje oko 13. februara 2012. godine)
  • Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.01.2012.

(Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate (“Sl. list SRJ”, br. 9/01 i “Sl. glasnik RS”, br. 31/11).

Pogledajte: