Utvrđivanje i unošenje podataka u matičnu evidenciju staža osiguranja, zarada, naknada zarada, plaćenih doprinosa, odnosno osnovica osiguranja za 2012. godinu (obrasci M-4 i M-4K)

Matična evidencija je propisana Zakonom i podzakonskim aktima, i to:

  • Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10 i 93/12),
  • Odlukom o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 118/03, 11/06 i 54/10),
  • Odlukom o jedinstvenim metodološkim principima za vođenje matične evidencije o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 118/03),
  • Odlukom o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje podataka u matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 118/03 i 11/06).

Svi nabrojani propisi dostupni su u našoj elektronskoj zbirci propisa, mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".

Obrasci matične evidencije M-4 i M-4K dostupni su na našem sajtu, u delu Obrasci.