Obrazac M-4, M-4K, M-4/SP, M-8, M-8/SP i M-8K – matična evidencija

NAPOMENA: da biste mogli da preuzimate obrazac/obrasce neophodno je da ste ulogovani i da imate pravo pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“. Detaljnije o pravu pristupa servisu „Obrasci za popunjavanje“ možete videti ovde.


 

Na osnovu člana 126. st. 3. i 4. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon 63/06 – US, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 86/19, 62/21, 125/22, 138/22, 76/23), Vlada Republike Srbije je donela Odluku o obrascima prijava podataka za matičnu evidenciju o osiguranicima i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 118/03, 11/06, 54/10 – dr. propis, 44/18 – dr. zakon), kojom su propisani obrasci  M-1, M-1/SP, M-2, M-1 PP, M-2/SP, M-1K, M-1K PP, M-3, M-3/SP, M-4, M-4/SP, M-4K, M-4K/SP, M-6, M-7/PS, M-8, M-8/SP, M-10, M-UN, M-UNK, M-4UN, PSKP, ROD-1, M-8K, M-8UN i M-3A.

Napomena: Shodno članu 51. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 73/18), obrasci propisani aktom Vlade u skladu sa članom 126. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji prestaju da se primenjuju 1. januara 2019. godine, primenjivaće se i dalje za period osiguranja navršen zaključno sa 31. decembrom 2018. godine.

Od 1. januara 2019. godine, podatke od značaja za vođenje matične evidencije Republički fond PIO preuzima direktno, u elektronskoj formi, od organa i organizacija koji tim podacima raspolažu.

 
Obrazac: M-4

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene

[10.12.2003]
Obrazac: M-4K

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene

[10.12.2003]
Obrazac: M-4/SP

Prijava podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike

[10.12.2003]
Obrazac: M-8

Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike zaposlene

[10.12.2003]
Obrazac: M-8/SP

Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za osiguranike samostalnih delatnosti i poljoprivrednike

[10.12.2003]
Obrazac: M-8K

Prijava promene podataka za utvrđivanje staža osiguranja, zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja i visine uplaćenog doprinosa za više lica za osiguranike zaposlene

[15.02.2006]
Ukoliko podnosite obrazac M-4K ili M-8K za više od 20 zaposlenih, zbog ograničenja od 20 rednih brojeva po strani, potrebno je da popunjeni obrazac sačuvate (i odštampate) a zatim otvorite novi (prazan) na kome ćete nastaviti unošenje podataka. Navedene obrasce možete štampati u A4 ili A3 formatu, u zavisnosti od mogućnosti štampača koji koristite.
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.

– PDF obrasci prilagođeni za štampu  – PDF Obrasci za popunjavanje

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz – pokušajte sa drugim browser-om.