zakon-imovina-jun-2013

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst, jun 2013.)

 

 

 

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije „Propisi“ dostavljena je svim pretplatnicima na stručni časopis „Informator“ i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis. (Detaljnije o časopisu „Informator“)

SADRŽAJ:


ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – US, 80/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 47/13)


Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (član 1.)

Deo drugi
POREZ NA IMOVINU (čl. 2. do čl. 13.)

 • Predmet oporezivanja (član 2. )
 • Poreski obveznik (član 4.)
 • Poreska osnovica (čl. 5. do čl. 9.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 10.)
 • Poreske stope (član 11.)
 • Poreska oslobođenja (član 12.)
 • Poreski krediti (član 13.)

Deo treći
POREZ NA NASLEĐE I POKLON (čl. 14. do čl. 22.)

 • Predmet oporezivanja (član 14.)
 • Poreski obveznik (član 15.)
 • Poreska osnovica (član 16.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 17.)
 • Poreske stope (čl. 18. i čl. 19.)
 • Poreska oslobođenja (član 21.)
 • Poreski kredit (član 22.)

Deo četvrti
POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (čl. 23. do čl. 31b)

 • Predmet oporezivanja (čl. 23. do čl. 24a)
 • Poreski obveznik (čl. 25. i čl. 26.)
 • Poreska osnovica (čl. 27. i čl. 28.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 29.)
 • Poreske stope (član 30.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 31. do čl. 31b)

Deo peti
UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU (čl. 32. do čl. 42.)

 • Utvrđivanje poreza (čl. 33. do čl. 40.)
 • Jemstvo (član 42.)

Deo šesti
KAZNENE ODREDBE (član 44.)

Deo sedmi
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 45. do čl. 50.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 135/04
 • „Sl. glasnik RS“, br. 61/07
 • „Sl. glasnik RS“, br. 5/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 24/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 78/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 47/13