Zakon o radu – prečišćen tekst na nemačkom jeziku

Nakon najnovijih izmena Zakona o radu objavljenih u „Sl. glasniku RS“, br. 75/14), osim verzije na srpskom jeziku koja je dostavljena svim pretplatnicima na časopis “Informator”, u izdanju Cekos in-a izašao je prevod prečišćenog teksta Zakona o radu (”Sl. glasnik RS”, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14) na nemačkom jeziku:

ARBEITSGESETZ (Bereinigter Text)

Imajući u vidu značaj ovog Zakona, kao i veliki broj poslodavaca sa nemačkog govornog područja, odlučili smo se da našu izdavačku delatnost upotpunimo i ovim prevodom koji je urađen od strane ovlašćenog sudskog prevodioca na nemački jezik.

 

Zakon o radu – prečišćen tekst
na srpskom jeziku

Arbeitsgesetz (Bereinigter Text)

Zakon o radu – prečišćen tekst
na nemačkom jeziku