zaposljavanje2018

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (prečišćen tekst, januar 2018) i podzakonska akta

NAPOMENA: knjiga je uključena u pretplatu na stručni časopis „Informator“.

SADRŽAJ:

 • ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI 
  („Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17)
 • PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA  
  („Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17)
 • PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA
  („Sl. glasnik RS“, br. 15/10)
 • STATUT NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
  („Sl. glasnik RS“, br. 2/10, 43/11, 16/12, 90/15)

Detaljan sadržaj:

ZAKON O ZAPOŠLJAVANJU I OSIGURANJU ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI
(„Sl. glasnik RS“, br. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – dr. zakon, 113/17)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 5.)

 • Predmet zakona (član 1.)
 • Nezaposleni (član 2.)
 • Lice koje traži zaposlenje (član 3.)
 • Poslodavac (član 4.)
 • Načela zakona (član 5.)

II. POSLOVI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 6. do čl. 30.)

 • Poslovi zapošljavanja (član 6.)
 • Nosioci poslova zapošljavanja (član 7.)
 • Nacionalna služba za zapošljavanje (čl. 8. do čl. 18.)
 • Finansiranje Nacionalne službe (član 19.)
 • Agencije za zapošljavanje (čl. 20. do čl. 27.)
 • Savet za zapošljavanje (čl. 28. do čl. 30.)

III. PRAVA I OBAVEZE NEZAPOSLENOG I POSLODAVCA (čl. 31. do čl. 35.)

 • Prava i obaveze nezaposlenog (čl. 31. do čl. 33.)
 • Prava i obaveze poslodavca (čl. 34. i 35.)

IV. AKTIVNA POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA (čl. 36. do čl. 63.)

 • Nacionalni akcioni plan zapošljavanja (čl. 37. do čl. 39.)
 • Pokrajinski i lokalni akcioni planovi zapošljavanja (čl. 40. i 41.)
 • Sporazum o učinku Nacionalne službe (član 42.)
 • Mere aktivne politike zapošljavanja (čl. 43. do čl. 58.)
  • Posredovanje u zapošljavanju (čl. 44. do čl. 48.)
  • Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere (član 49.)
  • Subvencije za zapošljavanje (član 50.)
  • Podrška samozapošljavanju (član 51.)
  • Dodatno obrazovanje i obuka (čl. 52. do čl. 54.)
  • Podsticaji za korisnike novčane naknade (član 55.)
  • Zapošljavanje na javnim radovima (čl. 56. do čl. 58.)
 • Finansiranje aktivne politike zapošljavanja (čl. 59. i 60.)
 • Praćenje i ocena efekata aktivne politike zapošljavanja i prognoze kretanja na tržištu rada (čl. 61. do čl. 63.)

V. OSIGURANJE ZA SLUČAJ NEZAPOSLENOSTI (čl. 64. do čl. 80a)

 • Obavezno osiguranje (čl. 64. i 65.)
 • Pravo na novčanu naknadu (čl. 66. do čl. 77.)
  • Visina novčane naknade (čl. 69. do čl. 71.)
  • Trajanje prava na novčanu naknadu (čl. 72. do čl. 75.)
  • Prestanak prava na novčanu naknadu (čl. 76. i 77.)
 • Pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje (čl. 78. i 79.)
 • Postupak za ostvarivanje prava iz obaveznog osiguranja (čl. 80. i 80a)

VI. EVIDENCIJE U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 81. do čl. 94.)

 • Vrste evidencija (čl. 81. do čl. 83.)
 • Evidencije o licu koje traži zaposlenje (čl. 84. do čl. 90.)
 • Evidencija o poslodavcu (član 91.)
 • Evidencija o obvezniku doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (član 92.)
 • Evidencija o potrebi za zapošljavanjem (član 93.)
 • Način vođenja evidencija (član 94.)

VII. ZAPOŠLJAVANJE U INOSTRANSTVU (čl. 95. do čl. 100.)

VIII. NADZOR NAD NOSIOCIMA POSLOVA ZAPOŠLJAVANJA (član 101.)

IX. KAZNENE ODREDBE (čl. 102. i 103.)

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 104. do čl. 112.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama… koje nisu ušle u prečišćen tekst

 

– („Sl. glasnik RS“, br. 38/15)

– („Sl. glasnik RS“, br. 113/17)

 

PRAVILNIK O KRITERIJUMIMA, NAČINU I DRUGIM PITANJIMA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA  
(„Sl. glasnik RS“, br. 102/15, 5/17)

 

Deo prvi
OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

Deo drugi
KRITERIJUMI ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (čl. 5. do čl. 101.)

 • Posredovanje u zapošljavanju lica koja traže zaposlenje (čl. 5. do čl. 21.)
 • Profesionalna orijentacija i savetovanje o planiranju karijere (čl. 22. do čl. 28a)
 • Subvencije za zapošljavanje (čl. 29. do čl. 38.)
  • Subvencija za otvaranje novih radnih mesta (čl. 30. do čl. 34.)
  • Subvencija za zapošljavanje na upražnjenim radnim mestima (član 35.)
  • Subvencija za zapošljavanje nezaposlenih korisnika novčane socijalne pomoći (čl. 36. do čl. 38.)
 • Podrška samozapošljavanju (čl. 39. do čl. 48.)
  • Informativne i savetodavne usluge u poslovnim centrima (član 40.)
  • Obuke iz preduzetništva (član 41.)
  • Subvencija za samozapošljavanje (čl. 42. do čl. 47.)
  • Mentoring i specijalističke obuke (član 48.)
 • Dodatno obrazovanje i obuka (čl. 49. do čl. 91.)
  • Program pripravnika (čl. 53. do čl. 59.)
  • Program stručne prakse (čl. 60. do čl. 66.)
  • Program sticanja praktičnih znanja (čl. 67. do čl. 72.)
  • Program obuka (član 73.)
  • Obuke za tržište rada (čl. 74. do čl. 78.)
  • Obuke na zahtev poslodavca (čl. 79. do čl. 86.)
  • Prekvalifikacija i dokvalifikacija (čl. 87. i 87a)
  • Funkcionalno osnovno obrazovanje odraslih (čl. 88. do čl. 90.)
  • Priznavanje prethodnog učenja (član 91.)
 • Podsticaji za korisnike novčane naknade (čl. 92. i 93.)
 • Javni radovi (čl. 94. do čl. 101.)

Deo treći
MERE AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALIDITETOM (čl. 102. do čl. 116.)

 • Mere i aktivnosti profesionalne rehabilitacije po prilagođenim programima (čl. 105. do čl. 107.)
 • Mere i podsticaji za zapošljavanje osoba sa invaliditetom (čl. 108. do čl. 116.)

Deo četvrti
DRUGE MERE USMERENE KA ZAPOŠLJAVANJU LICA KOJA TRAŽE ZAPOSLENJE (čl. 117. i čl. 118.)

Deo peti
ISPLATA NOVČANE NAKNADE U JEDNOKRATNOM IZNOSU RADI SAMOZAPOŠLJAVANJA (čl. 119. do čl. 124.)

Deo šesti
NAČIN SPROVOĐENJA MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (čl. 125. do čl. 135.)

 • Način finansiranja mera aktivne politike zapošljavanja (čl. 125. do čl. 128.)
 • Sprovođenje mera aktivne politike zapošljavanja (čl. 129. do čl. 135.)

Deo sedmi
DRUGA PITANJA OD ZNAČAJA ZA SPROVOĐENJE MERA AKTIVNE POLITIKE ZAPOŠLJAVANJA (čl. 136. do čl. 139.)

 • Posebna evidencija – lica privremeno sprečena za rad (čl. 136. do čl. 139.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 140. do čl. 144.)

PRAVILNIK O BLIŽOJ SADRŽINI PODATAKA I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA
(„Sl. glasnik RS“, br. 15/10)

 

I. OPŠTE ODREDBE (čl. 1. i 2.)

II. BLIŽA SADRŽINA PODATAKA ZA VOĐENJE EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 3. do čl. 22.)

 • Evidencija o licu koje traži zaposlenje (čl. 3. do čl. 7.)
  • Sadržaj evidencije o nezaposlenom (čl. 4. i 5.)
  • Sadržaj evidencije o zaposlenom koji traži promenu zaposlenja (član 6.)
  • Sadržaj evidencije o drugom licu koje traži zaposlenje (član 7.)
 • Sadržaj evidencije o poslodavcu (čl. 8. do čl. 11.)
 • Sadržaj evidencije o obvezniku doprinosa za osiguranje za slučaj nezaposlenosti (član 12.)
 • Sadržaj evidencije o potrebi za zapošljavanjem (čl. 13. do čl. 21.)
  • Sadržaj evidencije o potrebi za zapošljavanjem u zemlji (čl. 14. do čl. 20.)
  • Sadržaj evidencije o potrebi za zapošljavanjem u inostranstvu (član 21.)
 •  Sadržaj posebnih evidencija (član 22.)

III. NAČIN VOĐENJA EVIDENCIJA U OBLASTI ZAPOŠLJAVANJA (čl. 23. do čl. 38.)

 • Način vođenja evidencije o licu koje traži zaposlenje (član 29.)
 • Način vođenja evidencije o poslodavcu (član 30.)
 • Način vođenja evidencije o obvezniku doprinosa za slučaj nezaposlenosti (član 31.)
 • Način vođenja evidencije o potrebi za zapošljavanjem (čl. 32. do čl. 36.)
 • Izveštaji o podacima iz evidencija u oblasti zapošljavanja (čl. 37. i 38.)

IV. PRELAZNE ODREDBE (čl. 39. do čl. 43.)

 • Obrazac: Prijava potrebe za zapošljavanjem
 • Obrazac: Izveštaj o realizaciji prijave potrebe za zapošljavanjem
 • Obrazac: Izveštaj agencije za zapošljavanje

 

STATUT NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE
(„Sl. glasnik RS“, br. 2/10, 43/11, 16/12, 90/15)

 

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 8.)

II. DELATNOST NACIONALNE SLUŽBE ZA ZAPOŠLJAVANJE (čl. 9. i 10.)

III. ORGANI NACIONALNE SLUŽBE (čl. 11. do čl. 29a)

 • Upravni odbor (čl. 13. do čl. 19.)
 • Direktor Nacionalne službe (čl. 20. do čl. 29a)

IV. ORGANIZACIJA NACIONALNE SLUŽBE (član 30.)

V. SREDSTVA NACIONALNE SLUŽBE (čl. 31. do čl. 34.)

VI. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA (čl. 35. do čl. 40.)

VII. JAVNOST RADA (čl. 41. i 42.)

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 43. do čl. 45.)