Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – januar 2010. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za januar 2010. (indeks 100,8) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za JANUAR 2010. godine iznosi 1,3040%.
(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)

 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)

  • Dnevni konformni koeficijenti

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA JANUAR 2010.
(i februar/2010 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,3040%

za 31 dan

za 28 dana

1

0.00041801

0.00046281

2

0.00083620

0.00092584

3

0.00125456

0.00138908

4

0.00167310

0.00185253

5

0.00209182

0.00231620

6

0.00251070

0.00278008

7

0.00292977

0.00324418

8

0.00334900

0.00370849

9

0.00376842

0.00417302

10

0.00418801

0.00463776

11

0.00460777

0.00510272

12

0.00502771

0.00556789

13

0.00544783

0.00603328

14

0.00586812

0.00649888

15

0.00628858

0.00696470

16

0.00670923

0.00743074

17

0.00713004

0.00789699

18

0.00755104

0.00836345

19

0.00797221

0.00883013

20

0.00839355

0.00929703

21

0.00881508

0.00976414

22

0.00923677

0.01023147

23

0.00965865

0.01069902

24

0.01008070

0.01116678

25

0.01050293

0.01163476

26

0.01092533

0.01210296

27

0.01134791

0.01257137

28

0.01177067

0.01304000

29

0.01219360

 

30

0.01261671

 

31

0.01304000