Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – maj 2010. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za maj 2010. (indeks 101,0) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za MAJ 2010. godine iznosi 1,5050%.
(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)

 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)  

  • Dnevni konformni koeficijenti

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MAJ 2010.
(i jun/2010 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 1,5050%

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00048198

0.00049805

2

0.00096420

0.00099635

3

0.00144665

0.00149490

4

0.00192933

0.00199370

5

0.00241224

0.00249275

6

0.00289538

0.00299204

7

0.00337876

0.00349158

8

0.00386237

0.00399138

9

0.00434622

0.00449142

10

0.00483030

0.00499171

11

0.00531461

0.00549225

12

0.00579915

0.00599304

13

0.00628393

0.00649407

14

0.00676894

0.00699536

15

0.00725419

0.00749690

16

0.00773967

0.00799869

17

0.00822538

0.00850072

18

0.00871133

0.00900301

19

0.00919751

0.00950555

20

0.00968393

0.01000833

21

0.01017058

0.01051137

22

0.01065746

0.01101466

23

0.01114458

0.01151820

24

0.01163194

0.01202199

25

0.01211952

0.01252603

26

0.01260735

0.01303032

27

0.01309541

0.01353486

28

0.01358370

0.01403966

29

0.01407223

0.01454470

30

0.01456100

0.01505000

31

0.01505000