Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – mart 2010. godine

Na osnovu objavljenog podatka o indeksima cena na malo u Republici Srbiji za mart 2010. (indeks 101,6) i fiksne stope od 0,5%
stopa zatezne kamate za MART 2010. godine iznosi 2,108%.
(ova stopa zetezne kamate se primenjuje i za naredni mesec sve do objavljivanja novog podatka o rastu cena na malo)

 (Korisni linkovi: Način utvrđivanja zatezne kamate i Kalkulator za obračun zatezne kamate)

  • Dnevni konformni koeficijenti
Dani
DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI
ZA MART 2010.
(i april/2010 do objavljivanja novog podatka)
ZA ZATEZNU KAMATU OD 2,108%
za 31 dan
za 30 dana
1
0.00067316
0.00069560
2
0.00134677
0.00139169
3
0.00202084
0.00208827
4
0.00269535
0.00278532
5
0.00337033
0.00348287
6
0.00404575
0.00418089
7
0.00472164
0.00487941
8
0.00539797
0.00557841
9
0.00607476
0.00627789
10
0.00675201
0.00697786
11
0.00742972
0.00767832
12
0.00810788
0.00837927
13
0.00878649
0.00908070
14
0.00946557
0.00978262
15
0.01014510
0.01048503
16
0.01082508
0.01118793
17
0.01150553
0.01189132
18
0.01218643
0.01259519
19
0.01286779
0.01329956
20
0.01354961
0.01400442
21
0.01423189
0.01470976
22
0.01491463
0.01541560
23
0.01559783
0.01612193
24
0.01628149
0.01682875
25
0.01696561
0.01753606
26
0.01765019
0.01824386
27
0.01833523
0.01895216
28
0.01902073
0.01966094
29
0.01970669
0.02037023
30
0.02039311
0.02108000
31
0.02108000