Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.05.2012.

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 11.05.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u aprilu 2012. (indeks 100,6) i fiksne stope od 0,5%:

  • stopa zatezne kamate za MAJ i JUN 2012. godine do utvrđivanja nove zatezne kamate (oko 12. juna) iznosi: 1,1030%
    Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 11.05.2012. do utvrđivanja nove stope.

Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate – "Sl. list SRJ", br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11)


Korisni linkovi:  | Programski paket "Cekos – kamata"časopis "Informator" (redovno objavljivanje podataka o zateznoj kamati) |


 

Dnevni konformni koeficijenti za MAJ i JUN 2012.
(stopa zatezne kamate: 1,1030% utvrđena 11.05.2012. )

Broj
dana docnje
MAJ 2012.
1.05. – 31.05.2012.
JUN 2012.
1.06. – 12.06.
(očekivani datum)
1 0.000354 0.000366
2 0.000708 0.000732
3 0.001062 0.001098
4 0.001416 0.001464
5 0.001771 0.001830
6 0.002125 0.002196
7 0.002480 0.002563
8 0.002835 0.002930
9 0.003190 0.003296
10 0.003545 0.003663
11 0.003900 0.004030
12 0.004255 0.004397
13 0.004611  
14 0.004966  
15 0.005322  
16 0.005678  
17 0.006034  
18 0.006390  
19 0.006746  
20 0.007102  
21 0.007459  
22 0.007815  
23 0.008172  
24 0.008529  
25 0.008886  
26 0.009243  
27 0.009600  
28 0.009957  
29 0.010315  
30 0.010672  
31 0.011030