Zatezna kamata, dnevni konformni koeficijenti – od 01.06.2012.

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.06.2012.) o indeksima potrošačkih cena u Republici Srbiji u maju 2012. (indeks 101,4) i fiksne stope od 0,5%:

  • stopa zatezne kamate za JUN i JUL 2012. godine do utvrđivanja nove zatezne kamate (oko 12. jula) iznosi: 1,9070%
    Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.06.2012. do utvrđivanja nove stope.

Stopa zatezne kamate je utvrđena na osnovu Zakona o visini stope zatezne kamate – "Sl. list SRJ", br. 9/01 i "Sl. glasnik RS", br. 31/11)


Korisni linkovi:  | Programski paket "Cekos – kamata"časopis "Informator" (redovno objavljivanje podataka o zateznoj kamati) |

 

Dnevni konformni koeficijenti za JUN i JUL 2012.
(stopa zatezne kamate: 1,9070% utvrđena 12.06.2012. )

Broj
dana docnje
JUN 2012.
1.06. – 30.06.2012.
JUL 2012.
1.07. – 12.07.
(očekivani datum)
1 0.000630 0.000610
2 0.001260 0.001219
3 0.001891 0.001830
4 0.002522 0.002440
5 0.003153 0.003051
6 0.003785 0.003663
7 0.004417 0.004275
8 0.005050 0.004887
9 0.005683 0.005499
10 0.006317 0.006112
11 0.006951 0.006726
12 0.007585 0.007339
13 0.008219  
14 0.008855  
15 0.009490  
16 0.010126  
17 0.010762  
18 0.011399  
19 0.012036  
20 0.012673  
21 0.013311  
22 0.013949  
23 0.014588  
24 0.015227  
25 0.015867  
26 0.016506  
27 0.017147  
28 0.017787  
29 0.018429  
30 0.019070  
31