Zatezna kamata za novembar i decembar 2012.

Na osnovu objavljenog podatka (datum objave: 12.12.2012.) o indeksima potrošačkih cena  u Republici Srbiji u novembru 2012. (indeks 100,0) i fiksne stope od 0,5%

  • stopa zatezne kamate za NOVEMBAR 2012. godine iznosi 0,5000%
    Shodno članu 3. stav 2. Zakona o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 31/11, 73/12 – Odluka US), ova stopa se koristi i za obračune zatezne kamate za dane docnje nastale u DECEMBRU 2012. godine (do promene stope zatezne kamate)
  • Navedena stopa zatezne kamate se primenjuje za obračune koji se vrše od 12.12.2012. (datum izrade obračuna)

Skrećemo pažnju da se na dnevnom redu sednice Narodne skupštine RS koja je počela 22.11.2012., pored ostalih predloga zakona, nalazi i Predlog Zakona o zateznoj kamati, koji donosi bitne promene u načinu formiranja stope i obračunu zatezne kamate u odnosu na sada važeći zakon. U narednim danima očekujemo usvajanje ovog zakona – o čemu ćemo vas blagovremeno informisati.

 


Korisni linkovi: