Informator broj 24/2020 od 26.10.2020.Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:


 • Praznovanje 11. novembra (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)

 • Pravo zaposlenih na odsustvo sa rada na prvi dan krsne slave i na uvećanje zarade za rad na dan krsne slave

 • Solidarne pomoći za slučaj bolesti, zdravstvene rehabilitacije ili invalidnosti zaposlenog ili člana njegove porodice

 • Solidarna pomoć za slučaj rođenja deteta

Datum izdanja: 26. oktobar 2020.

Obim: 144 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


 


SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

II. PORESKI TRETMAN NAKNADE TROŠKOVA I DRUGIH PRIMANJA ZAPOSLENIH

III. PRAZNOVANJE 11. NOVEMBRA (Dana primirja u Prvom svetskom ratu)


 • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika i pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika, shodno Zakonu o radu

  • Pravo na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada u dane praznika

   • Visina naknade zarade za vreme praznovanja

  • Pravo zaposlenog na zaradu i uvećanu zaradu za rad na dan praznika

 • Naknada zarade za vreme odsustvovanja sa rada i uvećana zarada za rad na dan praznika za zaposlene u javnim preduzećima i javnim službama

  • U javnim preduzećima

  • U javnim službama

 • Naknada plate za vreme odustvovanja sa rada i uvećana plata za rad na dan praznika za državne službenike i nameštenike

 • Plata i uvećana plata zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i lokalne samouprave za vreme odsustvovanja sa rada i za rad na dan praznika

IV. PRAVO ZAPOSLENIH NA ODSUSTVO SA RADA NA PRVI DAN KRSNE SLAVE I NA UVEĆANJE ZARADE ZA RAD NA DAN KRSNE SLAVE


 • Pravo zaposlenih na naknadu zarade za vreme odsustva sa rada na prvi dan svoje krsne slave

 • Pravo zaposlenih na uvećanje zarade za rad na prvi dan svoje krsne slave

 • Preporuke za proslave u uslovima epidemije zarazne bolesti COVID-19

 • Model Izjave koju zaposleni daje poslodavcu u vezi sa korišćenjem slobodnog dana po osnovu  svoje krsne slave

V. SMERNICE ZA IZRADU GODIŠNJEG PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2021., TJ. ZA PERIOD 2021-2023. GODINE JAVNIH PREDUZEĆA I DRUGIH OBLIKA ORGANIZOVANJA KOJI OBAVLJAJU DELATNOST OD OPŠTEG INTERESA


 • Odluka o kriterijumima i merilima za utvrđivanje visine naknade za rad u nadzornim odborima javnih preduzeća

VI. DAVANJE ZAPOSLENOM KOJE SE OPŠTIM AKTOM KOD POSLODAVCA KARAKTERIŠE KAO SOLIDARNA POMOĆ


 • Poreski tretman solidarnih pomoći za koje nije predviđeno pravo na poresko izuzimanje, odnosno pravo na poresko oslobođenje

 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana solidarne pomoći

VII. PORESKI TRETMAN RAZNIH POMOĆI KOJE SE ISPLAĆUJU ZAPOSLENIMA ILI FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU ZAPOSLENA KOD DAVAOCA POMOĆI

VIII. NAKNADA TROŠKOVA POGREBNIH USLUGA U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA PORODICE ZAPOSLENOG I DRUGIH LICA


 • Uslovi za odobravanje naknade troškova pogrebnih usluga

 • Poreski tretman naknade troškova pogrebnih usluga

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana naknade troškova pogrebnih usluga

IX. SOLIDARNA POMOĆ U SLUČAJU SMRTI ZAPOSLENOG, ČLANA NJEGOVE PORODICE, PENZIONISANOG RADNIKA I DRUGIH LICA


 • Normativno uređenje solidarne pomoći u slučaju smrti

 • Poreski tretman solidarnih pomoći u slučaju smrti

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

X. POMOĆ KOJA SE ISPLAĆUJE ZBOG UNIŠTENJA ILI OŠTEĆENJA IMOVINE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA ILI DRUGIH VANREDNIH DOGAĐAJA


 • Pojam elementarne nepogode i drugog vanrednog događaja

 • Pojam imovine, njenog uništenja ili oštećenja

 • Iznos pomoći koji je moguće dodeliti

 • Uslovi za dodelu pomoći i dokumentacija neophodna za poresko izuzimanje

 • Dodela pomoći bez ispunjenja propisanih uslova za poresko izuzimanje

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

XI. ORGANIZOVANA SOCIJALNA I HUMANITARNA POMOĆ IZ SREDSTAVA OBEZBEĐENIH ORGANIZOVANOM AKCIJOM PRIKUPLJANJA


 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana organizovane solidarne i humanitarne pomoći

XII. SOLIDARNE POMOĆI ZA SLUČAJ BOLESTI, ZDRAVSTVENE REHABILITACIJE ILI INVALIDNOSTI ZAPOSLENOG ILI ČLANA NJEGOVE PORODICE


 • Poreski tretman solidarne pomoći

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana solidarne pomoći

 • Isplate pomoći po ovom osnovu iz sredstava sindikata

XIII. NOVČANE POMOĆI KOJE SLUŽE ZA LEČENJE U ZEMLJI ILI INOSTRANSTVU


 • Novčane pomoći za lečenje fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod davaoca pomoći

 • Novčane pomoći za lečenje zaposlenog

 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana pomoći

XIV. SOLIDARNA POMOĆ ZA SLUČAJ ROĐENJA DETETA


 • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

XV. STIPENDIJE I KREDITI UČENIKA I STUDENATA


 • Poreski tretman stipendija i kredita učenika i studenata

 • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita učenicima srednjih škola i studentima visokih škola i fakulteta iznad neoporezivog iznosa

 • Način obračuna poreza pri isplati stipendija i kredita koje ne ispunjavaju uslove za poresko izuzimanje

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana stipendija

XVI. PORESKI TRETMAN NOVČANIH POMOĆI, NAGRADA I DRUGIH SLIČNIH DAVANJA FIZIČKIM LICIMA KOJA NISU U RADNOM ODNOSU KOD ISPLATIOCA


 • Novčane pomoći fizičkim licima koja nisu zaposlena kod davaoca a koje ne predstavljaju ekvivalent za njegov rad

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana novčane pomoći

 • Nagrade i druga slična davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena kod isplatioca, a koja proizlaze iz rada ili druge vrste doprinosa delatnosti isplatioca

  • Tabelarni pregled osnova za isplatu i poreskog tretmana

XVII. KO MOŽE U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU U 2020. I U 2021. GODINI I KADA IĆI?


 • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju

  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju (tzv. opšti uslovi)

  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju uz snižavanje starosne granice kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem

  • Uslovi za sticanje prava na starosnu penziju za određene kategorije osiguranika (kojoj pripadaju i vojni osiguranici)

 • Prevremena starosna penzija

  • Uslovi za sticanje prava na prevremenu starosnu penziju su različiti u 2020. i 2021. godini

  • Prevremena starosna penzija se umanjuje za svaki raniji mesec odlaska u penziju pre navršenja opšte starosne granice

 • Određivanje visine penzije kod osiguranika žene - dodati staž

 • Rezime

XVIII. AKTI KOJE DONOSE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE ZA POTREBE UTVRĐIVANJA POREZA NA IMOVINU ZA 2021. GODINU (rok za donošenje akata je 30. novembar 2020. godine)


 • Akti koje su jedinice lokalne samouprave dužne da donesu

 • Akt koji jedinica lokalne samouprave može (a ne mora) da donese

XIX. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA PAUŠALNO OPOREZIVANJE U 2021. GODINI /najkasnije do 31. oktobra 2020. godine/


 • Uslovi koje fizičko lice koje obavlja samostalnu delatnost mora da ispuni da bi u 2021. godini plaćalo paušalno porez

 • Podnošenje zahteva za paušalno oporezivanje u 2021. godini

 • Rok za podnošenje zahteva, sadržaj zahteva i rok za donošenje rešenja za paušalno oporezivanje u 2021. godini

 • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2021. godine

  • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2021. godine po rešenju poreskog organa

  • Prestanak prava na paušalno oporezivanje u toku 2021. godine ukoliko obveznik poreza na prihode od samostalne delatnosti postane obveznik PDV-a

XX. PITANJA I ODGOVORI


 • Fiskalne pogodnosti i direktna davanja

 • Izvršenje i obezbeđenje

 • Izbegavanje dvostrukog oporezivanja