Kontni okvir za druga pravna lica

Naslov: Kontni okvir za druga pravna lica
Datum izdanja: 10.04.2014
Strana: 78
Format: A5
Cena: 330,00 RSD
Pogledajte novo izdanje knjige
Srodne knjige iz oblasti: Finansijsko poslovanje
Tiraž je rasprodat

NAPOMENA: Ova knjiga iz edicije "Propisi" biće dostavljena svim pretplatnicima na stručni časopis "INFORMATOR" (uz br. 11/2014) i uključena je u cenu pretplate na ovaj stručni časopis.

SADRŽAJ:

KONTNI OKVIR ZA DRUGA PRAVNA LICA

 • Uvodne napomene

PRAVILNIK O KONTNOM OKVIRU I SADRŽINI RAČUNA U KONTNOM OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA
("Sl. glasnik RS", br. 24/14)

OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 3.)

SADRŽINA RAČUNA (čl. 4. do čl. 69.)

 • Klasa 0: Stalna imovina (čl. 4. do čl. 8.)
 • Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji (čl. 9. do čl. 13.)
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja (čl. 14. do čl. 20.)
 • Klasa 3: Ulozi (sopstveni izvori) (čl. 21. do čl. 23.)
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja (čl. 24. do čl. 32.)
 • Klasa 5: Rashodi (čl. 33. do čl. 42.)
 • Klasa 6: Prihodi (čl. 43. do čl. 52.)
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha (čl. 53. do čl. 57.)
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija (čl. 58. i čl. 59.)
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka (čl. 60. do čl. 69.)

PRIZNAVANJE I MERENJE U SLUČAJU STEČAJA I LIKVIDACIJE (član 70.)

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 71. do čl. 74.)

UPOREDNI PREGLED ZA PREKNJIŽAVANJE SA RAČUNA PRETHODNOG KONTNOG OKVIRA NA RAČUNE NOVOG KONTNOG OKVIRA - sadrži samo nove i delimično izmenjene račune -

ANALITIKA RAČUNA PO KONTNOM  OKVIRU ZA DRUGA PRAVNA LICA

 • Klasa 0: Stalna imovina
 • Klasa 1: Zalihe i stalna sredstva namenjena prodaji
 • Klasa 2: Kratkoročna potraživanja, novčana sredstva i aktivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 3: Ulozi (sopstveni izvori)
 • Klasa 4: Dugoročna rezervisanja, obaveze i pasivna vremenska razgraničenja
 • Klasa 5: Rashodi
 • Klasa 6: Prihodi
 • Klasa 7: Otvaranje i zaključak računa stanja i uspeha
 • Klasa 8: Vanbilansna evidencija
 • Klasa 9: Obračun troškova i učinaka
Share/Save