Obrasci PID PDV i PID PDV 1 - Pretežan izvoz dobara u inostranstvo

Na osnovu člana 52. stav 4. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20, 138/22), Vlada Republike Srbije je donela Uredbu o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo ("Sl. glasnik RS", br. 124/04, 27/05, 4/13, 21/15, 44/18 - dr. zakon), kojom su u članu 4. st. 1. i 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac PID PDV Pretežan izvoz dobara u inostranstvo
[26.02.2015.]
Obrazac PID PDV 1 Pretežan izvoz dobara u inostranstvo uz poresku prijavu PPPDV za poreski period _____ 20__. godine
[26.02.2015.]
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Uredbe (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".