Obrasci za popunjavanje

Naziv obrascaOblastDatumhf:tax:obrasci_oblasti
Obrasci 1 – 7 – Evidencije proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana12/04/2024duvan-i-duvanski-proizvodi
Obrasci 1 i 2 – Prijave sa podacima od značaja za utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine10/04/2024zastita-zivotne-sredine
Obrasci PI-PSP I, GI-PSP II, PI-USP I, GI-USP II – Izveštaji proizvođača srodnih proizvoda i uvoznika srodnih proizvoda27/03/2024duvan-i-duvanski-proizvodi
Obrasci GI-IDP II, GI-PDP II, GI-TMDP II, GI-TVDP II, GI-UDP II, PI-IDP I, PI-PDP I, PI-TMDP I, PI-TVDP I, PI-UDP I – Izveštaji proizvođača duvanskih proizvoda, trgovaca na veliko duvanskim proizvodima, trgovaca na malo, uvoznika i izvoznika duvana, obrađenog duvana, prerađenog duvana, odnosno duvanskih proizvoda26/03/2024duvan-i-duvanski-proizvodi
Obrasci PII, ZPPPDV, EZPPPDV, SNPDV i LNPDV – Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza27/12/2023poreska-oslobodenja-kod-pdv-sa-pravom-na-odbitak-prethodnog-poreza
Prilog broj 1 – Zahtev za proveru ispunjenosti uslova za izvođenje učenja kroz rad kod poslodavca za obrazovni profil13/10/2023obrazovanje
Obrazac PP GPDG – Poreska prijava – godišnji porez na dohodak građana01/04/2023poreska-prijava-godisnji-porez-na-dohodak-gradjana
Obrazac PP OPO i PP OPO-K – Poreske prijave o obračunatom porezu samooporezivanjem24/03/2023poreska-prijava-obracunati-porez-samooporezivanjem
Obrasci PPI-1, PPI-2, PPI-3, PPI-4, PPI-4/1 – poreske prijave – porez na imovinu09/01/2023poreske-prijave-porez-na-imovinu
Obrazac AK – Arhivska knjiga24/03/2022arhiviranje
Obrazac PPDG-1R, PPDG-3R, PPDG-4R – poreske prijave – porez na dohodak po rešenju15/03/2022poreske-prijave-porez-na-dohodak-gradana-po-resenju
Obrasci Prilog 1 i Prilog 2 – Opis radnih mesta službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave07/02/2022opis-radnih-mesta-i-postupak-razvrstavanja-namestenika-i-sluzbenika-u-ap-i-jls
Obrazac M i Obrazac M-A – doprinosi – ugovorene naknade05/01/2022maticna-evidencija-i-uplata-doprinosa-po-osnovu-ugovorene-naknade
Obrazac CbC – godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica08/12/2021transferne-cene
Obrasci Bilans stanja, Bilans uspeha, Statistički izveštaj – druga pravna lica28/11/2021finansijski-izvestaji-za-druga-pravna-lica
Obrazac Bilans stanja, Bilans uspeha, Izveštaj o ostalom rezultatu, Izveštaj o tokovima gotovine, Izveštaj o promenama na kapitalu, Statistički izveštaj – za privredna društva, zadruge i preduzetnike25/11/2021finansijski-izvestaji-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike
Obrazac PB 1, IPD, IPD 1, KPB, OK, PK, PK 1, OPKB, SU, Aneks Obrasca PB 1, Aneks 1 Obrasca PB 1 i Aneks 2 Obrasca PB 119/10/2021poreski-bilans-pravna-lica
Obrasci PDP i IPONO – Porez na dobit pravnih lica19/10/2021poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrazac POPDV – Pregled obračuna PDV30/06/2021pregled-obracuna-pdv
Obrazac PPPDV, EPPDV, PEPDV, ZBPDV, PBPDV30/06/2021poreske-prijave-porez-na-dodatu-vrednost
Obrasci REF 1, REF 2, REF 3, REF 4, RFN, IKPS PDV – refakcija PDV-a30/06/2021refakcija-pdv-a
Obrazac ZOPPPDV, OOPPPDV – Poresko punomoćstvo za PDV30/06/2021poresko-punomocstvo-za-pdv
Obrazac evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija18/09/2020zakup-stanova
Obrasci za izveštavanje o kreditnim poslovima sa inostranstvom05/05/2020kreditni-poslovi-sa-inostranstvom
Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije16/04/2020obrazovanje
Obrazac PB 2, PK 2, PK 3 i SU 1 – poreski bilans – samostalne delatnosti08/04/2020poreski-bilans-samostalne-delatnosti
Obrazac POA – Podaci o amortizaciji stalnih sredstava stečenih počev od 1. januara 2019. godine06/01/2020obracun-amortizacije-stalnih-sredstava
Obrasci REF-T i REF-G – refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti31/12/2019refakcija-akcize
Obrasci 1 i 2 – Uput za pregled vida i Uput za ciljani oftalmološki pregled16/12/2019bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrazac Zahteva za ostvarivanje prava kod Fonda solidarnosti13/11/2019ostvarivanje-prava-kod-fonda-solidarnosti
Obrazac potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika16/05/2019radno-angazovanje-sezonskih-radnika
Obrasci 1 i 2 – Izveštaji o povredi na radu i profesionalnom oboljenju13/03/2019bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrasci SNA i LNA – Nalozi za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize21/01/2019akcize-oslobodenja-od-placanja-za-diplomatska-predstavnistva
Obrasci RNLRS, ILRS, PZLRS i PLRS – Isplata naknade za vršenje vojne obaveze09/01/2019vrsenje-vojne-obaveze
Obrasci NZ-ND, NZ-PND, NZ-PO, NZ-POND, Potvrda, ON-PND, ON-RND, RD-1-S-M, RD-1, RD-2-S-O, RD-2, DD-1, DD-1a, DD-1b, DBS, NT-PU-DBRS, NT-PU-DSRI, DSRI, NT-PU-DNSP i DNSP – Ostvarivanje prava na finansijsku podršku porodici sa decom15/08/2018ostvarivanje-prava-na-finansijsku-podrsku-porodici-sa-decom
Obrasci 1-ZOPND, 1a-ZONPND, 2, 3, 4, 4a, 5, 6 i 7 – Ostvarivanje prava na odsustvo sa rada ili rada sa polovinom punog radnog vremena radi posebne nege deteta23/07/2018ostvarivanje-prava-na-finansijsku-podrsku-porodici-sa-decom
Obrasci PR-1, PR-2, PR-3, PPR-1, PPR-2, PPR-3, PO, REG, OPR-1, OPR-2 i OPR-3 – Poreski identifikacioni broj (PIB)17/07/2018registracija-poreskih-obveznika
Obrasci 1, 2 i 3 – Način, troškovi i kriterijumi za procenu radne sposobnosti i mogućnosti zaposlenja ili održanja zaposlenja osoba sa invaliditetom15/06/2018zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
Obrasci REF-ETE, REF-ETEa, REF-ETEb, REF-I, REF-Ia, REF-Ib – refakcija akcize na derivate nafte i biotečnosti12/03/2018refakcija-akcize
Obrazac PP OAEL – Poreska prijava – obračun akcize na električnu energiju03/01/2018poreske-prijave-akcize
Obrasci AM-A, AM-C, AM-K, AM-A/ZALIHE, AM-C/ZALIHE, ZAM/CA, ZAM/K, ZAM-1, PU i SZ – Kontrolne akcizne markice03/01/2018akcizne-markice
Obrazac PP OA – akcize03/01/2018poreske-prijave-akcize
Obrasci 1 do 4 – Prethodni i periodični lekarski pregledi zaposlenih na radnim mestima sa povećanim rizikom11/07/2017bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrazac ZOR-H – Potvrda o nastupanju privremene sprečenosti za rad zaposlenog27/06/2017zdravstveno-osiguranje
Obrazac POV – Prijava za upis u evidenciju o organizatorima volontiranja05/05/2017volontiranje
Obrazac IV – Izveštaj o volontiranju05/05/2017volontiranje
Obrasci PID PDV i PID PDV 1 – Pretežan izvoz dobara u inostranstvo04/04/2017pretezan-izvoz-dobara-u-inostranstvo
Obrazac PPP-PO – Potvrda o plaćenim porezima i doprinosima po odbitku13/03/2017poreske-prijave-porez-po-odbitku
Obrazac M-4, M-4K, M-4/SP, M-8, M-8/SP i M-8K – matična evidencija08/03/2017maticna-evidencija-i-uplata-doprinosa-po-osnovu-ugovorene-naknade
Obrazac IKPS-PPAP – Izjava kupca stana da kupuje prvi stan08/03/2017porez-na-prenos-apsolutnih-prava
Obrazac Evidencioni karton zaposlenog – APV08/03/2017zaposleni-u-ap-i-jls
Obrazac PPDG-1S – Poreska prijava za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje – samostalne delatnosti01/02/2017poreske-prijave-porez-na-prihode-gradana
Obrazac IOSI – Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom27/12/2016zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
Obrasci 1 do 14 – Evidencije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu19/12/2016bezbednost-i-zdravlje-na-radu
Obrasci POO, PDU i IOK – plaćanje poreske obaveze putem kompenzacije31/10/2016placanje-poreske-obaveze-putem-kompenzacije
Obrazac OZ-7, OZ-8, OZ-9, OZ-10 i REF1 – ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja13/10/2016zdravstveno-osiguranje
Obrazac ZP/P PDP – Zahtev za povraćaj/preknjižavanje više plaćenog poreza na dobit06/06/2016povracaj-preknjizavanje-vise-placenog-poreza-na-dobit
Obrasci NEP-JS i ZOS-JS – Evidencija nepokretnosti u javnoj svojini15/04/2016evidencija-nepokretnosti-u-javnoj-svojini
Obrazac PDPO/S – Poreska prijava za porez na dobit po odbitku01/03/2016poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrazac PP KDZN – Poreska prijava za porez na dobit po rešenju01/03/2016poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrazac PP OD-O – Poreska prijava o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva01/03/2016doprinosi-za-obavezno-socijalno-osiguranje
Obrazac PP-PPNO – Poreska prijava poreza na premije neživotnih osiguranja01/03/2016poreska-prijava-porez-na-premije-nezivotnih-osiguranja
Obrazac DPDL/S – Dividenda člana privrednog društva u likvidaciji – stečaju01/03/2016poreske-prijave-porez-na-dobit-pravnih-lica
Obrasci KEP, PKR, PKR-1, KRI, KRI-1, DPI i Obrazac za prijavu mesta na kojem se vodi Knjiga evidencije01/01/2016promet-robe-i-usluga
Obrazac PBPJ – Poreski bilans stalne poslovne jedinice01/06/2015poreski-bilans-stalna-poslovna-jedinica-nerezidentnog-obveznika
Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 – Poreski bilans – nedobitne organizacije15/05/2015poreski-bilans-nedobitne-organizacije
Obrazac ZIG – Zahtev za ispravku greške pri evidentiranju poreza i sporednih poreskih davanja01/08/2014poreske-prijave-porez-po-odbitku
Obrazac OA – Obračun amortizacije stalnih sredstava14/03/2014obracun-amortizacije-stalnih-sredstava
Obrazac ZIP-1 – Obračun sredstava za isplatu zarada zaposlenih u javnim preduzećima10/03/2014kontrola-isplate-zarada-u-javnim-preduzecima
Obrazac PPP-PD – Pojedinačna poreska prijava o obračunatim porezima i doprinosima05/03/2014poreske-prijave-porez-po-odbitku
Obrasci POR-1 i POR-2 – potvrde o rezidentnosti16/01/2014potvrde-o-rezidentnosti
Obrazac BU – Bilans uspeha za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva21/02/2013finansijski-izvestaji-za-privredna-drustva-zadruge-i-preduzetnike
Obrasci 1 do 5 – povraćaj više plaćenog doprinosa23/01/2013povracaj-vise-placenog-doprinosa
Obrazac izveštaja o isplaćenim zaradama29/10/2012izvestaj-o-isplacenim-zaradama-u-javnom-sektoru
Obrazac PPD-SU – samostalni umetnici15/10/2008prijava-za-doprinose-samostalni-umetnici
Obrazac OZU i RIP – estradni programi02/10/2008prijava-za-upis-u-registar-estradni-program
Obrazac ONSZ-I02/10/2008zaposljavanje-osoba-sa-invaliditetom
Obrazac ERP i PERP – registar poslodavaca15/11/2006registar-poslodavaca