Obrasci PII, ZPPPDV, EZPPPDV, SNPDV i LNPDV - Poreska oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza

Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22 i 7/23) kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac: PII Potvrda o izvršenom izvozu
[01.07.2021.]
Potvrdu o izvršenom izvozu dobara overava nadležni carinski organ
Obrazac: ZPPPDV Zahtev putnika za povraćaj PDV
[01.07.2021.]
Zahtev se izdaje u papirnom ili u elektronskom obliku
Obrazac: EZPPPDV Evidencija zahteva putnika za povraćaj PDV
[01.07.2021.]
Prodavac je dužan da vodi posebnu evidenciju o prometu dobara za koji je izdao zahtev putnika za povraćaj PDV
Obrazac: SNPDV Službeni nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV
[01.02.2023.]
Izdaje se u tri primerka
Obrazac: LNPDV Nalog za nabavku dobara i usluga i uvoz dobara, bez PDV, za lične potrebe nosioca prava
[01.02.2023.]
Izdaje se u tri primerka
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".