Obrasci REF 1, REF 2, REF 3, REF 4, RFN, IKPS PDV - refakcija PDV-a

Na osnovu Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/04, 86/04 - ispravka, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20 i 138/22) i člana 38. stav 2. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 80/02, 84/02 - ispravka, 23/03 - ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - dr. zakon, 62/06 - dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 - dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 - ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18, 86/19, 144/20, 96/21 i 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 37/21, 64/21, 127/21, 49/22, 59/22 i 7/23) kojim su propisani sledeći obrasci:

Obrazac: REF 1 Zahtev stranog obveznika za refakciju
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra i usluge nabavljene u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.
Obrazac: REF 2 Zahtev humanitarne organizacije za refakciju
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Podnosi se jednom godišnje, najkasnije do 30. juna tekuće godine, za dobra nabavljena u Republici u prethodnoj kalendarskoj godini.
Obrazac: REF 3 Zahtev tradicionalne crkve, odnosno verske zajednice za refakciju 
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je 60 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.
Obrazac: REF 4 Zahtev diplomatskog i konzularnog predstavništva, odnosno međunarodne organizacije za refakciju 
[01.07.2021]
Podnosi se u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave. Rok za podnošenje zahteva je 30 dana od isteka kalendarskog tromesečja u kome su dobra i usluge nabavljene u Republici ili izvršen uvoz dobara u Republiku.
Obrazac: RFN Zahtev kupca prvog stana za refundaciju PDV
[01.07.2021]
Podnosi se u pisanom obliku nadležnom poreskom organu
Obrazac: IKPS PDV Izjava kupca stana da kupuje prvi stan
[01.07.2021]
Dostavlja se uz Obrazac RFN nadležnom poreskom organu
 
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćen tekst navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".