Obrasci SNA i LNA - Nalozi za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize

Na osnovu člana 19. stav 4. Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS", br. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 - dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43​/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14 - dr zakon, 142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 113/17, 30/18, 153/20, 53/21), ministar finansija je doneo Pravilnik o bližim uslovima, načinu i postupku ostvarivanja oslobođenja od plaćanja akcize na proizvode koje proizvođač, odnosno uvoznik prodaje diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama, kao i na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koji se prodaju na osnovu međunarodnog ugovora ("Sl. glasnik RS", br. 41/09, 56/13, 90/17, 3/19, 75/19), kojim su u članu 3. st. 2. i članu 4. st. 2. propisani sledeći obrasci:

Obrazac SNA Službeni nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize
[19.01.2019.]
Obrazac LNA Nalog za nabavku, odnosno uvoz proizvoda, bez akcize, za lične potrebe korisnika proizvoda
[19.01.2019.]
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".