Obrazac BU - Bilans uspeha za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstvaNa osnovu člana 49. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22), ministar finansija doneo je Pravilnik o poslovnim knjigama i iskazivanju finansijskog rezultata po sistemu prostog knjigovodstva ("Sl. glasnik RS", br. 140/04, 44/18 - dr. zakon), kojim je, u članu 14. stav 1., propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac BU
Bilans uspeha za preduzetnike koji vode poslovne knjige po sistemu prostog knjigovodstva
[01.01.2005]
Bilans stanja - preduzeća
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenom obrascu prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".