Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije

Na osnovu člana 26. stav 2. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacije Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 27/18, 6/20 i 129/21), ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je doneo Pravilnik o sadržaju i izgledu obrasca inicijative za razvijanje i usvajanje standarda kvalifikacije ("Sl. glasnik RS", br. 53/20), kojim je propisan sledeći obrazac:
 
Prilog 1 Obrazac elaborata o opravdanosti kvalifikacije
[17.04.2020]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".