Obrazac ERP i PERP - registar poslodavacaNa osnovu člana 108b stav 3. Zakona o porezu na dohodak građana ("Službeni glasnik RS", br. 24/01, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 62/06, 65/06 - ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 - US, 93/12, 114/12 - US, 47/13, 48/13 - ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 - dr. zakon, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22), ministar finansija i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike sporazumno su doneli Pravilnik o sadržini prijave za upis u Registar poslodavaca ("Sl. glasnik RS", br. 102/06, 44/18 - dr. zakon), kojim su, u čl. 4. i 8., propisani sledeći obrasci:

Obrazac: ERP
Prijava za evidentiranje poslodavaca
[15.11.2006]
Prijava za evidentiranje poslodavaca
Obrazac: PERP Potvrda o izvršenom evidentiranju u Registru poslodavaca
[15.11.2006]
Potvrda o izvršenom evidentiranju
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenim obrascima prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.

 

    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".