Obrazac evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija

Na osnovu člana 3. stav 5. Zakona o prijavljivanju i evidentiranju zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija ("Sl. glasnik RS", broj 96/15), ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture je doneo Pravilnik o obrascu evidencione prijave zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine ("Sl. glasnik RS", br. 114/15), kojim je propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac evidencione prijave Obrazac evidencione prijave (zakupaca na neodređeno vreme u stanovima u svojini građana, zadužbina i fondacija, kao i stanova u postupku vraćanja oduzete imovine)
[01.01.2016]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
   Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenog Zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".