Obrazac IKPS-PPAP - Izjava kupca stana da kupuje prvi stan

Na osnovu člana 36. stav 3. Zakona o porezima na imovinu ("Sl. glasnik RS", br. 26/01, 45/02 - SUS, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 47/13, 68/14 - dr. zakon, 95/18, 99/18 - US, 86/19, 144/20, 118/21, 138/22), ministar finansija je doneo Pravilnik o sadržini i obrascu izjave kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva ("Sl. glasnik RS", br. 63/07), kojim je u članu 2. stav 1. propisan sledeći obrazac:

Obrazac: IKPS-PPAP Izjava kupca stana da kupuje prvi stan za sebe, odnosno za sebe i određene članove njegovog porodičnog domaćinstva
[10.07.2007]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".