Obrazac IOSI - Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetomNa osnovu člana 48. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ("Službeni glasnik RS", br. 36/09, 32/13 i 14/22 - dr. zakon), ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i ministar finansija, sporazumno su doneli Pravilnik o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom i načinu dokazivanja izvršavanja te obaveze ("Sl. glasnik RS", br. 101/16), kojim je u članu 11. stav 1. propisan sledeći obrazac:
  
Obrazac: IOSI
Izveštaj o izvršenju obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
[01.01.2017]
Obrazac OPNR-S
 
Obrazac IOSI podnosi se u elektronskom obliku od 1. januara 2017. godine kao jedinstveni zapis iskazan XML jezikom, elektronskim putem preko portala Poreske uprave ili popunjavanjem obrasca u okviru korisničke aplikacije na portalu Poreske uprave, najkasnije do 5. u mesecu za prethodni mesec.
 
Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

 
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".