Obrazac IV - Izveštaj o volontiranju

Na osnovu člana 28. stav 5. i člana 30. stav 3. Zakona o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 36/10), ministar rada i socijalne politike je doneo Pravilnik o sadržini i načinu vođenja evidencije o volontiranju i podnošenju izveštaja o volontiranju ("Sl. glasnik RS", br. 92/10, 44/18 - dr. zakon), kojim je, u članu 6. propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: IV Izveštaj o volontiranju
[06.12.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
Članom 160. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 44/18) je propisano da danom početka primene tog zakona, što znači od 1. oktobra 2018. godine, u napred navedenom obrascu prestaje da važi obaveza upotrebe pečata u poslovanju privrednih društava i preduzetnika.
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".