Obrazac OZ-7, OZ-8, OZ-9, OZ-10 i REF1 - ostvarivanje prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja

Na osnovu člana 141. stav 4, člana 146. stav 4. i člana 149. stav 3. Zakona o zdravstvenom osiguranju ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 109/05 - ispravka, 57/11, 110/12 - US, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - US i 106/15), Upravni odbor Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, doneo je Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja ("Sl. glasnik RS", br. 10/10, 18/10 - ispravka, 46/10, 52/10 - ispravka, 80/10, 60/11 - US, 1/13, 108/17), kojim  su, pored ostalih, u članu 120. stav 1, 121. stav 1, 122. stav 1. i 127. stav 1. propisani sledeći obrasci:

Obrazac OZ-7
(videti napomenu na kraju strane)
Potvrda o ostvarenoj zaradi za utvrđivanje osnova za obračun naknade zarade
[01.04.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac OZ-8 Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za prvo usklađivanje osnova za naknadu zarade
[01.04.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac OZ-9 Potvrda o kretanju (porastu-smanjenju) zarada kod poslodavca za naredna usklađivanja osnova za naknadu zarade
[01.04.2010]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac OZ-10
(videti napomenu na kraju strane)
Spisak obračunatih - isplaćenih naknada zarada
[12.01.2013]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
Obrazac REF1 Zahtev za refundaciju troškova pruženih zdravstvenih usluga
[12.01.2013]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 

Prečišćen tekst navedenog zakona i tekst pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".

 

Republički fond za zdravstveno osiguranje je na svojoj internet stranici 25.06.2019. godine objavio nove obrasce OZ-7 i OZ-10 koje možete preuzeti ovde a koji se koriste za bolovanja započeta od 11.04.2019. godine i posle tog datuma.