Obrazac POPDV - Pregled obračuna PDV

Na osnovu člana 46. stav 2. Zakona o porezu na dodatu vrednost ("Službeni glasnik RS", br. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16, 113/17, 30/18, 72/19, 153/20) ministar finansija je doneo Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 90/17, 119/17, 48/18, 60/18 i 75/19) kojim je propisan sledeći obrazac:

Obrazac: POPDV
Pregled obračuna PDV za poreski period od ______ do ______ 20__ godine.
[01.07.2018]
Prijava za evidentiranje obveznika poreza na dodatu vrednost
 
Za podnošenje obrasca u elektronskom obliku, Poreska uprava je na svom portalu objavila Korisničko uputstvo.

Pregled Korisničkih uputstava Poreske uprave i LPA za podnošenje određenih poreskih prijava i obrazaca preko portala Poreske uprave i portala JIS LPA možete videti ovde.

 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".