Obrazac potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika

Na osnovu člana 5. stav 5. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima ("Sl. glasnik RS", br. 50/18), ministar nadležan za poslove rada je doneo Pravilnik o sadržini potvrde o radnom angažovanju sezonskog radnika ("Sl. glasnik RS", br. 67/18), kojim je u članu 2. stav 1. propisan sledeći obrazac:

Obrazac Potvrda o radnom angažovanju sezonskog radnika
[07.01.2019]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Tekstove navedenog Zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascem) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".