Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2015. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi
objavljen u "Sl. glasniku RS", br.
1 2 3
Januaru 2015. 68.739 8/2015
Februaru 2015. 54.208 21/2015
Martu 2015. 58.992 30/2015
Aprilu 2015. 59.141 37/2015
Maju 2015. 62.532 46/2015
Junu 2015. 60.487 55/2015
Julu 2015. 61.302 65/2015
Avgustu 2015. 62.687 74/2015
Septembru 2015. 61.538 82/2015
Oktobru 2015. 60.503 89/2015
Novembru 2015. 60.767 97/2015
Decembru 2015. 60.913 109/2015

 

Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/92, 76/92, 84/92-ispravka, 33/93, 53/93-dr. zakon, 67/93-dr. zakon, 46/94, 47/94-ispravka, 48/94-dr. zakon, 44/95-dr. zakon, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05-dr.zakon, 99/11), možete naći u programu "Ekspert" kao prečišćen tekst sa mogućnostima: hronološkog praćenja svih izmena ovog zakona, direktnog uvida u sva podzakonska akata, službena mišljenja, sudsku praksu koji su vezani za ovaj Zakon (Saznajte više o programu "Ekspert").