Otkupna cena stana po Zakonu o stanovanju za 2019. godinu

Podaci za obračun otkupne cene stana po članu 20. Zakona o stanovanju

OTKUPNA CENA STANA
Za zahteve podnete
u mesecu
Iznos Podatak o bruto zaradi -
objavljen u "Sl. glasniku RS", br.
1 2 3
Januaru 2019 69.949 4/19 (podatak za novembar/18)

Stupanjem na snagu Zakona o stanovanju i održavanju zgrada ("Sl. glasnik RS", br. 104/16), tj. 31.12.2016. godine, prestao je da važi Zakon o stanovanju ("Sl. glasnik RS", br. 50/91, ..., 101/05, 99/11) osim odredbi pojedinih članova, među kojima je i član 20. Zakona o stanovanju - koji ostaje na snazi, odnosno u primeni bez vremenskog ograničenja. U "Informator"-u broj 30/2016, u poglavlju IV detaljno smo pisali o važenju odredaba Zakona o stanovanju po stupanju na snagu novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada.