Broj 11/11 časopisa Informator od 26.04.2011. godine

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

IZNOSI USKLAÐENIH ZAKONOM PROPISANIH OSNOVICA ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE PRI ISPLATAMA OD 1. MAJA 2011. GODINE

GRANIČNE NETO VREDNOSTI KOJE OPREDELJUJU OBRASCE ZA PRERAČUN NETO NA BRUTO ZARADE, POČEV OD 1. MAJA 2011. GODINE

UTICAJ NOVOUSKLAÐENE NAJNIŽE OSNOVICE ZA OBRAČUN I PLAĆANJE DOPRINOSA NA OBRAČUN MINIMALNE BRUTO ZARADE

USKLAÐIVANJE PENZIJA, VREDNOSTI OPŠTEG BODA I NOVČANIH NAKNADA POD 1. APRILOM 2011. GODINE

OSNOVICE ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA (državnih službenika i nameštenika; sudija, javnih tužilaca i zamenika javnih tužilaca; zaposlenih u javnim službama; izabranih i postavljenih lica i zaposlenih u organima teritorijalne autonomije i organima jedinica lokalne samouprave) I ISPLATA STIMULACIJA ZAPOSLENIMA U PRAVOSUÐU

UTVRÐIVANJE MASE SREDSTAVA ZA ZARADE U JAVNIM PREDUZEĆIMA ZA MESECE APRIL – SEPTEMBAR 2011. GODINE

IZMENJEN JE PRAVILNIK O OBRASCIMA PORESKIH PRIJAVA ZA UTVRÐIVANJE POREZA NA IMOVINU
(detaljnije)

IZMENJEN JE PRAVILNIK O NAČINU UTVRÐIVANJA OSNOVICE POREZA NA IMOVINU NA PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

POLOŽAJ STRANIH DRŽAVLJANA U SISTEMU PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U REPUBLICI SRBIJI
 • Penzijsko i invalidsko osiguranje stranih državljana prema Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju
 • Sporazumi o socijalnom osiguranju
 • Izuzeci od osnovnog načela primene propisa zemlje rada
 • Sporazumi sa državama nastalim na teritoriji bivše SFRJ
 • Strani državljani sa čijim državama nije zaključen sporazum o socijalnom osiguranju
 • Problem dvostrukog osiguranja
 • Primena propisa na strane državljane koji obavljaju ugovorene poslove

ISPLATA UČEŠĆA U DOBITI OSNIVAČU PRIVREDNOG DRUŠTVA U OBLIKU USTUPANJA NEPOKRETNOSTI KOJOM PRIVREDNO DRUŠTVO RASPOLAŽE

 • Poreski tretman isplate učešća u dobiti osnivaču privrednog društva u obliku ustupanja nepokretnosti kojom privredno društvo raspolaže
 • Računovodstveno obuhvatanje isplate učešća u dobiti osnivaču privrednog društva u obliku ustupanja nepokretnosti kojom privredno društvo raspolaže

OBRAZOVANJE OGRANKA PRIVREDNOG DRUŠTVA

NABAVKA RADOVA U SKLADU SA ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA I JAVNI TENDER ZA RADOVE U SKLADU SA ZAKONOM O KONCESIJAMA

 • Pravni osnov
 • Primena odredaba Zakona o javnim nabavkama
 • Primena odredaba Zakona o koncesijama
PRAVA PO PRESTANKU RADNOG ODNOSA
 • Prava koja nisu ostvarena pre prestanka radnog odnosa
 • Prava za vreme nezaposlenosti