Broj 21/11 časopisa Informator od 26.09.2011. godine

SADRŽAJ:
AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

REVALORIZACIJA RATA ZA PRODATE STANOVE PO ZAKONU O STANOVANJU POD 30. SEPTEMBROM 2011. (po ugovorima zaključenim pre 19.07.1994. godine)

DONETA JE ODLUKA O SLUČAJEVIMA I USLOVIMA PLAĆANJA, NAPLAĆIVANJA, UPLATA I ISPLATA U EFEKTIVNOM STRANOM NOVCU
(detaljnije)
PRIZNANJA ZA OBAVLJANJE POSLOVA U DRŽAVNIM ORGANIMA
(detaljnije)

NOVE UREDBE KOJE TREBA DA OMOGUĆE NESMETANU PRIMENU ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

  • Uredba o otuđenju ili davanju u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini
  • Uredba o konverziji prava korišćenja u pravo svojine na građevinskom zemljištu uz naknadu

PREGLED PODZAKONSKIH AKATA DONETIH ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOVIMA I PENZIJSKIM PLANOVIMA

USKLAĐENI IZNOSI TAKSI IZ ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA I NOVA ODLUKA O VRSTAMA DEVIZA U KOJIMA SE PLAĆAJU REPUBLIČKE ADMINISTRATIVNE TAKSE KOD DIPLOMATSKO-KONZULARNIH PREDSTAVNIŠTAVA

KORIŠĆENJE PRAVA NA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSIGURANIKA U INOSTRANSTVU NA TERET SREDSTAVA REPUBLIČKOG FONDA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  • Multilateralni sporazumi
  • Bilateralni međunarodni sporazumi
  • Nacionalno zakonodavstvo

    • Obrazac: Potvrda o zdravstvenom stanju za lica koja odlaze u inostranstvo

PRIREĐIVANJE NAGRADNE IGRE U ROBI I USLUGAMA

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU PREMA NOVOM ZAKONU O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

  • Skupština društva s ograničenom odgovornošću
  • Direktor društva s ograničenom odgovornošću
  • Nadzorni odbor društva s ograničenom odgovornošću

OPOREZIVANJE POKLONA KOJE PRIMI, ODNOSNO UČINI, FONDACIJA ILI ZADUŽBINA

ZAŠTITA PODATAKA NARUČIOCA I PONUĐAČA U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI

SLUŽBENA MIŠLJENJA MINISTARSTVA FINANSIJA
 


Novo:  Pretplata za 2012. godinu za uplate do 31.10.2011. (PDF format)