Dnevni konformni koeficijenti – avgust 2002. godine

Zatezna kamata se utvrđuje na način propisan Zakonom o visini stope zatezne kamate („Sl. list SRJ“, br. 9/2001) i shodno tome, a na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u avgustu 2002. god. od 0,4% (indeks 100,4) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za AVGUST 2002. godine iznosi 0,9020%*
Dnevne konformne koeficijente za avgust 2002. godine i septembar (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA AVGUST
(i septembar do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 0,902%

za 31 dan

za 30 dana

1

0.00028971

0.00029936

2

0.00057949

0.00059882

3

0.00086937

0.00089836

4

0.00115932

0.00119799

5

0.00144937

0.00149771

6

0.00173949

0.00179753

7

0.00202970

0.00209743

8

0.00231999

0.00239742

9

0.00261037

0.00269750

10

0.00290083

0.00299767

11

0.00319138

0.00329793

12

0.00348201

0.00359828

13

0.00377272

0.00389872

14

0.00406352

0.00419925

15

0.00435440

0.00449988

16

0.00464537

0.00480059

17

0.00493642

0.00510139

18

0.00522756

0.00540228

19

0.00551878

0.00570326

20

0.00581008

0.00600433

21

0.00610147

0.00630549

22

0.00639294

0.00660674

23

0.00668450

0.00690808

24

0.00697614

0.00720951

25

0.00726787

0.00751104

26

0.00755968

0.00781265

27

0.00785157

0.00811435

28

0.00814355

0.00841614

29

0.00843562

0.00871803

30

0.00872777

0.00902000

31

0.00902000


*Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema („Sl. list SRJ“, br. 23/02).