Dnevni konformni koeficijenti – decembar 2002. godine

Na osnovu objavljenog podatka o rastu cena na malo u SRJ u decembru 2002. godine od 0,7% (indeks 100,7) i fiksne stope od 0,5%,
stopa zatezne kamate za DECEMBAR 2002. godine iznosi 1,2035%*
Dnevne konformne koeficijente za decembar 2002. godine i januar 2003. godine (do objavljivanja novih podataka), dajemo u nastavku:

Dani

DNEVNI KONFORMNI KOEFICIJENTI ZA DECEMBAR/02
(i januar/03 do objavljivanja novog podatka)
za zateznu kamatu od 1,2035%

za 31 dan

1

0.00038598

2

0.00077211

3

0.00115840

4

0.00154482

5

0.00193140

6

0.00231813

7

0.00270501

8

0.00309204

9

0.00347921

10

0.00386654

11

0.00425401

12

0.00464164

13

0.00502941

14

0.00541734

15

0.00580541

16

0.00619363

17

0.00658201

18

0.00697053

19

0.00735920

20

0.00774803

21

0.00813700

22

0.00852612

23

0.00891540

24

0.00930482

25

0.00969439

26

0.01008412

27

0.01047399

28

0.01086402

29

0.01125420

30

0.01164452

31

0.01203500


* Od 5.05.2002. na neblagovremeno plaćene poreze plaća se kamata po stopi zatezne kamate, prema Zakonu o izmeni Zakona o osnovama poreskog sistema („Sl. list SRJ“, br. 23/02).